HEM

STOCKHOLMS VIKTUALIEHANDELS SOCIETET

VIKTUALIEHANDLARNA

 


 

Viktualiehandlarnas Pensionsinrättning (Victualie=livsmedel)

räknar 1737 som sitt instiftelseår. Det exakta årtalet har inte kunnat beläggas med full säkerhet,men bevarade handlingar visar att verksamheten inleddes under 1730-talets senare del.

Namnet var då Spannmåls-Minut och Victualiehandels-Societeten.

Inrättningen har dock mycket äldre anor. Den svenska kungamakten sökte redan från 1300-talet och framåt forma bland andra de "Hökare"

som bedrev handel med livsmedel att organisera sig i sk Societeter.

Detta för att formalisera utbildningen av köpmännen och deras

medarbetare, men sannolikt också för att kunna beskatta dem.