STYRELSE

Enligt stadgarna ska Viktualiehandels Societetens styrelse

bestå av 8-12 medlemmar som väljs på Årsmötet.

Styrelsen sammanträder 5 gånger/år


Nuvarande styrelse:


Karl-Erik Iveroth  ordförande

civeroth@gmail.com


Ove Ekman  vice ordförande

ove.ekman@telia.com


Monica Bloom Kassaförvaltare

monica.e.bloom@gmail.com


Christer Berg  vice kassaförvaltare

christerberg62@hotmail.com


Jim Kahn  klubbmästare

jim.khan@wijnjas.com


Göran Andersson  klubbmästare

goran.andersson@supermarket.ica.se


Börje Ahlen  medlemsansvarig

borje.ahlen@gmail.com


Jeanette Naess  webbansvarig

jeanette.t.naess@gmail.comRagnar Fransson  adjungerad

ragnar.fransson@outlook.com